EU

O szkle

  

Ważny argument: bezpieczeństwo

Manipulatory próżniowe, czyli ramy ssawkowe lub po prostu ssawki do szkła, na stałe wpisały się w parki maszynowe polskich firm przetwórstwa szkła. Złożyły się na to dwa czynniki: z jednej strony sytuacja na rynku pracy, czyli rosnące koszty pracy z jednoczesnym spadkiem ilości osób chętnych osób do wykonywania pracy fizycznej, z drugiej zaś trend do produkcji coraz to większych szyb, a co za tym idzie coraz cięższych formatek. Z użyciem odpowiednio dobranej ramy ssawkowej do przenoszenia, a także manipulacji (obrotu, pochylenia) nawet bardzo dużych i ciężkich formatek wystarczy tylko jedna osoba, a co najważniejsze nie jest od niej wymagana duża sprawność fizyczna, ponieważ cały ciężar jest przytrzymywany przez manipulator. Dodatkowym argumentem przemawiającym za stosowaniem ram ssawkowych jest podniesienie bezpieczeństwa pracy poprzez odsunięcie zawsze niebezpiecznego szkła od osoby je transportującej oraz zastosowanie w konstrukcjach ram dodatkowych ochronnych środków technicznych. By zachować bezpieczeństwo pracy urządzenie musi być sprawne oraz obsługiwane we właściwy sposób.

Należy pamiętać, że polskie prawo wymaga od eksploatującego ramę ssawkową przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych. W przypadku ram, które są niezależnym urządzeniem i mogą zostać podwieszone pod hak dźwignicy, taki przegląd techniczny powinien się odbyć co najmniej raz w roku. Urządzenia na stałe zintegrowane z dźwignicą, podlegają przepisom o Dozorze Technicznym, który sam wyznacza terminy konserwacji.

Regularna konserwacja – stała korzyść

Spełnienie wymagań formalnych nie oznacza automatycznie, że urządzenie jest bezpieczne. Jego stan techniczny mógł ulec pogorszeniu na skutek awarii lub nieprawidłowej eksploatacji. Praktyka pokazuje, że firmy zajmujące się konserwacją żurawi i suwnic mając doświadczenie w urządzeniach ogólnego przeznaczenia w przypadku dźwignic specjalizowanych, nie zawsze kontrolują ssawki do szkła. Dlatego zaleca się zlecenie przeglądów firmom wyspecjalizowanym oraz regularną kontrolę urządzeń przez samych eksploatujących.

Każde urządzenie w instrukcji eksploatacji powinno zawierać informację o częstotliwości i sposobie kontroli układów, mechanizmów oraz zabezpieczeń. Operatorzy nie zawsze stosują się do zaleceń by użytkować ramę zgodnie z przepisami. Niestety czasami niesie to ryzyko utraty zdrowia i życia pracowników. Jedną z istotnych czynności sprawdzających jest regularna kontrola przez użytkownika regularnego sprawdzania stanu gumowych ssawek. „Sparciała” guma, uszkodzenia mechaniczne lub deformacje w wyniku kontaktu z substancjami ropopochodnymi, kwalifikują je do natychmiastowej wymiany. Tego typu uszkodzenia mogą być bez problemu zidentyfikowane przez personel bez przygotowania technicznego. Wskazane jest również przeprowadzanie regularnej kontroli szczelności układu próżni. Polega ona na zassaniu szyby, podniesieniu jej na niewielką wysokość i wyłączeniu układu ssania. Sprawna rama ssawkowa powinna utrzymywać próżnię w obwodzie na tyle długo, by w razie braku napięcia lub awarii instalacji sprężonego powietrza (dla ram zasilanych powietrzem) lub wyładowania się baterii (w ssawkach akumulatorowych) operator miał czas na reakcję i bezpiecznie odłożyć transportowany ładunek. Jeżeli odstępy czasu między kolejnymi załączeniami pompy próżniowej są bardzo krótkie, lub po wyłączeniu ssania na wakuometrach wskazówka „ucieka” z zielonego pola na czerwone to oznacza, że układ próżni jest nieszczelny. Rama ssawkowa powinna zostać poddana profesjonalnemu serwisowi.

Prawidłowa i ergonomiczna eksploatacja ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo i komfort pracy, ale również wydłuża okres eksploatacji części zmniejszając koszty. Dobrym przykładem są regulowane ramiona ssawek, które pozwalają dopasować rozstaw ssawek do wielkości transportowanego szkła. Ich rozsunięcie nie tylko pozwala na stabilniejsze prowadzenie transportowanego ładunku, ale również powoduje rozkład sił podnoszących na całej powierzchni szyby, i w rezultacie, wprowadzenie mniejszych naprężeń. Niektóre ramy ssawkowe dzięki osobnym obwodom próżni pozwalają podnosić formatki bez wykorzystania wszystkich ssawek. Jest to bardzo poręczne rozwiązanie, gdy na zmianę obsługiwane są małe i duże gabaryty. Należy wtedy również wykorzystywać opcję rozsuwania ssawek. Sytuacja, w której części ssawki jest na przenoszonej szybie, a jej fragment wystaje poza jej obrys jest niedopuszczalna! W takim przypadku ssawka nie bierze udziału w podnoszeniu, a ostra krawędź szyby może ją uszkodzić.

Ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy podnosi komfort oraz bezpieczeństwo

Ponieważ niewiele urządzeń ma możliwości obrotu wokół osi pionowej bez ograniczeń należy zwrócić uwagę czy operator w czasie transportu ładunków nie powoduje owijanie się przewodów zasilających wokół ramy ssawkowej i łańcucha. Może to spowodować stopniowy spadek wydajności pracy, aż do momentu przywrócenia ich do pozycji początkowej. Ciągłe ich naprężanie powoduje także przyspieszone zużycie mechaniczne.

Dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać do zalet użytkowania ssawek do szkła. Na rynku dostępne są urządzenia od ogólnego przeznaczenia po wyspecjalizowane do konkretnych zadań. Pamiętajmy, że jak każde urządzenie, ramy ssawkowe też się zużywają, a od tego w jaki sposób będziemy się z nimi obchodzić, bezpośrednio zależy nasze bezpieczeństwo.

mgr inż. Robert Wasilewicz / MC DIAM

Artykuł się ukazał w nr 3/2020 w czasopiśmie Świat Szkła.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji o ssawkach do szkła skontaktuj się z: 

Michał Siergiejewicz
gsm: +48.609.685.877
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tomasz Świątkowski
gsm: +48.693.451.606
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.