EU

Contact

Siedziba MC DIAM Sp. z o.o.

Zarząd, Księgowość, Dział sprzedaży Szkło, Mechanika

 Al. Lotników 12, 02-668 Warszawa
  tel. +48.22.843.48.47,
 fax +48.22.847.81.31
 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.



BANK PEKAO S.A.
Numer konta: PL 11 1240 6247 1111 0000 4972 5391 (płatności Kamień, Ceramika, Budownictwo)
Numer konta: PL 45 1240 6247 1111 0010 2066 7037 (płatności Szkło, Mechanika )
SWIFT: PKOPPLPW
NIP: 526-020-34-29, REGON: 011013936
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000112855
Kapitał zakładowy: 1.200.000 PLN

Our stores

ODDZIAŁ SANDOMIERZ

Produkcja, Dział sprzedaży Kamień, Szkło, Mechanika, Ceramika, Budownictwo, Sklep firmowy.

 ul. Trześniowska 9 27-600 Sandomierz
  tel. +48.15.832.97.54-55,
 fax +48.15.832.17.25
  e-mail: sandomierz@mcdiam.com.pl

Oddział Strzegom:

Dział sprzedaży Kamień, Ceramika, Sklep firmowy.

  58-150 Strzegom, ul. Jeleniogórska 6
 tel. +48.74.856.13.50-52,
 fax +48.74.855.55.40
 e-mail: strzegom@mcdiam.com.pl