EU

 

MC Diam Sp. z o.o.realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie Inwestycyjne Sektora  MŚP” Osi II „Konkurencyjna gospodarka”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; nr RPSW.02.05.00-26-0047/17-01; pn.:

 

„Wzrost konkurencyjności firmy MC DIAM poprzez wprowadzenie na rynek narzędzi diamentowych opracowanych w oparciu o nowatorską technologię spiekania nanotechnologicznych proszków metali, bazującą na wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie”.

Celem projektu jest wdrożenie dwóch nowych produktów, nieznanych i niestosowanych na terenie Polski i Europy tj. struny diamentowej do cięcia materiałów super-twardych oraz segmentów tnących do budowy narzędzi do obróbki materiałów super-twardych, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności firmy MC DIAM.

Obniżenie kosztów produkcji poprzez wyeliminowanie operacji lutowania spieku diamentowego do korpusu (zastosowanie nowatorskich mieszanek proszków metali samo lutujących się).

Wyeliminowanie toksycznych surowców dla ludzi i środowiska , takich jak kobalt i nikiel z procesu produkcyjnego. 

Oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji CO2.

Obniżenie kosztów produkcji, skutkujące zwiększeniem konkurencyjności naszych produktów na rynku

 

 

Termin realizacji : od 01.01.2018  do 31.12.2018

Dofinansowanie projektu z UE: 256 863,60 zł