EU

"MC DIAM" Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji nr POPW.01.02.00-26-0013/17

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji, prowadzącego do zwiększenia o 100% w ciągu kilku lat strumienia przychodów ze sprzedaży wyrobów produkcji własnej.

Rozwinięcie sprzedaży własnych wyrobów ma się odbyć dzięki ekspansji na rynki zagraniczne, w tym – w najbliższej perspektywie – na rynek włoski.

W ciągu kilku lat struktura przychodów w nowym modelu powinna przynieść wzrost sprzedaży własnych produkowanych narzędzi - do 20%.

W nowym Modelu biznesowym firma MC DIAM bardzo mocno chce postawić na bliskie, partnerskie relacje z lokalnymi dystrybutorami – częsty kontakt, w miarę możliwości, cykliczne spotkania osobiste, szkolenia dla załóg partnerów, wsparcie techniczne itd.

Kanały dystrybucji produktów i świadczenia usług – głównie będą to działania partnerów lokalnych. Pojawią się nowe segmenty klientów oraz przebudowane zostaną wartości, które były dotychczas dostarczane odbiorcy narzędzi

W ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją MC Diam sp. z .o.o planuje ponieść wydatki związane z:

  1. Doradztwem w zakresie wyszukiwania, selekcji oraz wstępnego nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzeniem Wnioskodawcy do etapu negocjacji handlowych;
  2. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej
  3. Badanie marketingowe w zakresie identyfikacji branżowych potrzeb produktowych na rynku włoskim
  4. Doradztwo w zakresie przygotowania do budowy kanałów dystrybucji oraz obsługi otoczenia formalno-prawnego
  5. Doradztwo w zakresie szczegółowej kampanii promocyjnej
  6. Doradztwo w zakresie wzornictwa, tj. stworzenia marki włoskiej narzędzi firmy MC DIAM
  7. Doradztwo w zakresie prawidłowego tworzenia kart gwarancji produktowych oraz umów zawieranych z przedstawicielami rynku włoskim.
  8. 3 misje gospodarcze na rynek włoski w celu poszukiwania kontrahentów

Dofinansowanie projektu z UE: 549 940,00 zł

Całkowita wartość projektu : 754 471,00 zł