EU

Projekty UE

ZałącznikiSandomierz, 22 listopada 2021.

Dotyczy Zapytania Ofertowego nr 1/2021 z dnia 9.11.2021r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dokonano wyboru oferenta.

Wygrała firma INNOWIA sp. z o.o.

Szczegóły w załaczniku:

 Załaczniki

W związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, konkurs nr 8 (2/2021), Wnioskodawca - firma MC DIAM sp. z o.o., stosując zasadę rozeznania rynku, ogłasza na swojej stronie internetowej zapytanie ofertowe na zakup modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności.

 

Szczegóły w załacznikach:

ZAŁĄCZNIKI

Sandomierz, 11 maja 2021 r.

Dotyczy Zapytania Ofertowego nr 1 z dnia  30 kwietnia  2021 r.

W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku w terminie 30.04.-10.05.2021 r. na zakup modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, dokonano wyboru oferenta.

Wygrała firma INNOWIA Sp. z o. o.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2021

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, konkurs nr POPW.01.02.00-IP.01-00-001/21,Wnioskodawca - firma MC DIAM Sp. z o.o., stosując zasadę rozeznania rynku, ogłasza na swojej stronie internetowej zapytanie ofertowe na zakup modelu biznesowego związanego
z internacjonalizacją działalności
.

Szczegóły w załącznikach POBIERZ ZAŁĄCZNIKI

 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzieloną została na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N) w kwocie 220 979,31 zł co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowalnych.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla "MC DIAM" sp. z o.o.

Dotacja na kapitał obrotowy dla "MC DIAM" sp. z o.o., w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu  01/07/2020 - 30/09/2020

 

 

MC Diam Sp. z o.o.realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie Inwestycyjne Sektora  MŚP” Osi II „Konkurencyjna gospodarka”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020; nr RPSW.02.05.00-26-0047/17-01; pn.:

 

„Wzrost konkurencyjności firmy MC DIAM poprzez wprowadzenie na rynek narzędzi diamentowych opracowanych w oparciu o nowatorską technologię spiekania nanotechnologicznych proszków metali, bazującą na wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie”.

Celem projektu jest wdrożenie dwóch nowych produktów, nieznanych i niestosowanych na terenie Polski i Europy tj. struny diamentowej do cięcia materiałów super-twardych oraz segmentów tnących do budowy narzędzi do obróbki materiałów super-twardych, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności firmy MC DIAM.

Obniżenie kosztów produkcji poprzez wyeliminowanie operacji lutowania spieku diamentowego do korpusu (zastosowanie nowatorskich mieszanek proszków metali samo lutujących się).

Wyeliminowanie toksycznych surowców dla ludzi i środowiska , takich jak kobalt i nikiel z procesu produkcyjnego. 

Oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji CO2.

Obniżenie kosztów produkcji, skutkujące zwiększeniem konkurencyjności naszych produktów na rynku

 

 

Termin realizacji : od 01.01.2018  do 31.12.2018

Dofinansowanie projektu z UE: 256 863,60 zł

MC Diam Sp. z o.o.realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2  „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Osi I „Innowacje i nauka”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014 – 2020; nr RPSW.01.02.00-26-0051/18; pn.: 

„Budowa ośrodka badawczo rozwojowego dla rozwoju produkcji i serwisu strun diamentowych”.

  

Celem projektu jest przeprowadzenie badań nad różnymi technikami łączenia segmentów tnących ze strunami diamentowymi.

 Opracowanie i wdrożenie najbardziej efektywnej technologii łączenia segmentów tnących ze strunami diamentowymi.

 Opracowanie i wdrożenie technologii regeneracji strun diamentowych.

 Badania nad możliwością zmniejszenia grubości strun diamentowych w celu oszczędności obrabianego materiału przy zachowaniu wymagań wytrzymałościowych.

 Badania nad optymalizacją kosztów produkcji segmentów tnących oraz strun diamentowych.

 Projekt w całości bazuje na kupnie aparatury badawczej i środków trwałych.

 W ramach projektu nabyte zostaną maszyny umożliwiające produkcję elementów struny diamentowej oraz badanie większości parametrów technicznych pracy narzędzi.

 

 

Termin realizacji : od 01.04.2019 do 31.12.20120

Dofinansowanie projektu z UE: 483 800,00 zł

 

Sandomierz, 12 czerwca 2017r.

 

Dotyczy Zapytania Ofertowego nr 1 z dnia 5 czerwca 2017r.

W związku z zakończonym postępowaniem ofertowym, w załączeniu przedstawiamy protokół wyboru oferenta.

 

 

 

Sandomierz, 5 czerwca 2017r.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa doradcza polegająca na opracowaniu modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności w ramach składania wniosku o dofinansowanie do działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP i wprowadzeniem produktów firmy MC DIAM Sp. z o.o. na nowe rynki zagraniczne.

Szczegóły w załącznikach do pobrania, linki powyżej.

 

"MC DIAM" Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji nr POPW.01.02.00-26-0013/17

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji, prowadzącego do zwiększenia o 100% w ciągu kilku lat strumienia przychodów ze sprzedaży wyrobów produkcji własnej.

Rozwinięcie sprzedaży własnych wyrobów ma się odbyć dzięki ekspansji na rynki zagraniczne, w tym – w najbliższej perspektywie – na rynek włoski.

W ciągu kilku lat struktura przychodów w nowym modelu powinna przynieść wzrost sprzedaży własnych produkowanych narzędzi - do 20%.

W nowym Modelu biznesowym firma MC DIAM bardzo mocno chce postawić na bliskie, partnerskie relacje z lokalnymi dystrybutorami – częsty kontakt, w miarę możliwości, cykliczne spotkania osobiste, szkolenia dla załóg partnerów, wsparcie techniczne itd.

Kanały dystrybucji produktów i świadczenia usług – głównie będą to działania partnerów lokalnych. Pojawią się nowe segmenty klientów oraz przebudowane zostaną wartości, które były dotychczas dostarczane odbiorcy narzędzi

W ramach przygotowania do wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją MC Diam sp. z .o.o planuje ponieść wydatki związane z:

  1. Doradztwem w zakresie wyszukiwania, selekcji oraz wstępnego nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzeniem Wnioskodawcy do etapu negocjacji handlowych;
  2. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej
  3. Badanie marketingowe w zakresie identyfikacji branżowych potrzeb produktowych na rynku włoskim
  4. Doradztwo w zakresie przygotowania do budowy kanałów dystrybucji oraz obsługi otoczenia formalno-prawnego
  5. Doradztwo w zakresie szczegółowej kampanii promocyjnej
  6. Doradztwo w zakresie wzornictwa, tj. stworzenia marki włoskiej narzędzi firmy MC DIAM
  7. Doradztwo w zakresie prawidłowego tworzenia kart gwarancji produktowych oraz umów zawieranych z przedstawicielami rynku włoskim.
  8. 3 misje gospodarcze na rynek włoski w celu poszukiwania kontrahentów

Dofinansowanie projektu z UE: 549 940,00 zł

Całkowita wartość projektu : 754 471,00 zł

Popularne

  • 1